Kurikulum Tahfiz KBT

Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT)

 1. Pra-tahfiz Al Quran - Tahfiz tahun 3 (PTQ-TQ3)
  • Bahasa Melayu 
  • Bahasa Inggeris
  • Matematik 
  • Sejarah
  • Sains 
  • As syariah
  • Usuluddin
  • Mahaarat Al Quran
  • Lughah Arabiyah Wa Muasirah
 2. Tahfiz Al Quran Tahun 4 dan Tahun 5 (TQ4 & TQ5)
  • Mengulang hafalan 
  • KBSM tingkatan 4 dan 5 mengikut aliran yang ditetapkan
  • Bahasa Melayu
  • Bahasa Inggeris
  • Bahasa Arab
  • Diniyyah

Sebarang pertanyaan sila hubungi pejabat sekolah SMIH/MTQH : 03-32646712

TOP